Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra

6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.4.2019. protokola 2. punkts.)


6.1. Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019 (2019/2690(RSP)).

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová un Nathalie Griesbeck iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.1. punkts.


6.2. Kamerūna

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019 (2019/2692(RSP)).

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge un Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová un Csaba Sógor, arī par iepriekšējo debašu tematu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.2. punkts.


6.3. Bruneja

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019 (2019/2692(RSP)).

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Neena Gill S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.44 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika