Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.4.2019)


6.1. Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych

Projekty rezolucji B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová i Nathalie Griesbeck przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Projekty rezolucji B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Cécile Kashetu Kyenge i Jean-Luc Schaffhauser.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor, również w sprawie tematu poprzedniej debaty.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 18.4.2019.


6.3. Brunei

Projekty rezolucji B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Neena Gill w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.44 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności