Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.4.2019.)


6.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter

Resolutionsförslag B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová och Nathalie Griesbeck redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Resolutionsförslag B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová och Csaba Sógor, som även yttrade sig om ämnet för föregående debatt.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 18.4.2019.


6.3. Brunei

Resolutionsförslag B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Le débat est clos.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 18.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.44 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy