Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Marie-Christine Arnautu ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat bij het Tribunal de Grande instance van Parijs tegen haar is ingeleid.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid