Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

8. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Marie-Christine Arnautu inom ramen för en förundersökning vid Paris regionala domstol (Tribunal de Grande Instance de Paris).

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy