Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург

9. Състав на Парламента
CRE

Linda McAvan уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 19 април 2019 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

°
° ° °

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), за да благодари на Парламента за неговото сътрудничество по време на приключващия мандат.

Изказаха се Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada и Alojz Peterle.

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност