Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk

9. Složení Parlamentu
Doslovné záznamy

Linda McAvan písemně oznámila, že s platností od 19. dubna 2019 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), aby poděkovala Parlamentu za spolupráci během tohoto volebního období, které se chýlí ke konci.

Vystoupili: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada a Alojz Peterle.

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí