Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg

9. Parlamentets sammensætning
CRE

Linda McAvan havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 19. april 2019.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) for at takke Parlamentet for dets samarbejde under den udløbende valgperiode.

Talere: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada og Alojz Peterle.

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik