Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

9. Samenstelling Parlement
Volledige verslagen

Linda McAvan heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 19 april 2019.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) om het Parlement te bedanken voor de samenwerking tijdens de afgelopen mandaatsperiode.

Het woord wordt gevoerd door Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada en Alojz Peterle.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid