Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

9. Skład Parlamentu
Pełne sprawozdanie

Linda McAvan zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), aby podziękować Parlamentowi za współpracę w okresie kończącej się kadencji.

Głos zabrali Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada i Alojz Peterle.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności