Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg

9. Zloženie Parlamentu
Doslovný zápis

Linda McAvan podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 19. apríla 2019.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), aby Parlamentu poďakovala za spoluprácu počas tohto funkčného obdobia, ktoré sa blíži ku koncu.

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada a Alojz Peterle.

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia