Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

9. Parlamentets sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

Linda McAvan hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 19 april 2019.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) tackade parlamentet för samarbetet under den valperiod som närmade sig slutet.

Talare: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada och Alojz Peterle.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy