Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0255/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0422

Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk

10.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0255/2019

(nahrazující B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0422)

(Návrh usnesení B8-0257/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Michaela Šojdrová předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí