Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2690(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0255/2019

Arutelud :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Hääletused :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0422

Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2019 - Strasbourg

10.1. Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0255/2019

(asendades B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0422)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0257/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michaela Šojdrová esitas suulise muudatusettepaneku põhjenduse A kohta. Muudatusettepanek võeti vastu.

Viimane päevakajastamine: 2. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika