Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2690(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0255/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0422

Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

10.1. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0255/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0422)

(Päätöslauselmaesitys B8-0257/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michaela Šojdrová esitti johdanto-osan A kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö