Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2690(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0255/2019

Debatai :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0422

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

10.1. Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ir B8-0260/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0255/2019

(keičia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ir B8-0260/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0422)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0257/2019 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michaela Šojdrová pristatė žodinį A konstatuojamosios dalies pakeitimą. Pakeitimas buvo priimtas.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika