Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2690(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0255/2019

Debatten :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Stemmingen :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0422

Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

10.1. China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0255/2019

(ter vervanging van B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0422)

(Ontwerpresolutie B8-0257/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michaela Šojdrová, die een mondeling amendement op overweging A indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid