Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2690(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0255/2019

Debaty :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0422

Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

10.1. Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0255/2019

(zastępujący B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR,

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0422)

(Projekt rezolucji B8-0257/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michaela Šojdrová przedstawiła poprawkę ustąną do motywu A. Poprawka została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności