Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2690(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0255/2019

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0422

Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg

10.1. China, în special situația minorităților religioase și etnice (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0255/2019

(care înlocuiește B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0422)

(Propunerea de rezoluție B8-0257/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Michaela Šojdrová a prezentat un amendament oral la considerentul A. Amendamentul oral a fost reținut.

Ultima actualizare: 2 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate