Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2690(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0255/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0422

Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg

10.1. Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0255/2019

(nahrádzajúci B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE.

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE

Prijatý (P8_TA(2019)0422)

(Návrh uznesenia B8-0257/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová predložila ústny PN k odôvodneniu A. Tento ústny PN bol schválený.

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia