Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2690(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0255/2019

Debatter :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0422

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

10.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0255/2019

(ersätter B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post et Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek et Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand et Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0422)

(Resolutionsförslag B8-0257/2019 bortföll.)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy