Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2691(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0245/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0423

Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

10.2. Kamerun (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0245/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0423)

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö