Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2692(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0242/2019

Debaty :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0424

Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

10.3. Brunei (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0242/2019

(zastępujący B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0424)

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności