Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0242/2019

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0424

Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg

10.3. Brunei (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2019

(care înlocuiește B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0424)

Ultima actualizare: 2 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate