Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0242/2019

Debatter :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0424

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

10.3. Brunei (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0242/2019

(ersätter B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, för S&D-gruppen ;

—   Charles Tannock för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert et Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga et Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano et Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0424)

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy