Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0397(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0386/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0386/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

10.5. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία ζητεί αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, και Guillaume Balas (εισηγητής), ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος αυτού.

Με ΟΚ (291 υπέρ, 284 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου