Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0397(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0386/2018

Predkladané texty :

A8-0386/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg

10.5. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens v mene skupiny ECR so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku a Guillaume Balas (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 291, proti: 284, zdržali sa hlasovania: 6).

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia