Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0139(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0434

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

10.14. Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0434)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου