Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0136(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0190/2018

Ingediende teksten :

A8-0190/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/04/2019 - 10.18

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0438

Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

10.18. Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0438)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid