Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2018

Ingivna texter :

A8-0190/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0438

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

10.18. Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0438)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy