Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk

10. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)

10.2. Kamerun (hlasování)

10.3. Brunej (hlasování)

10.4. Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)

10.5. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

10.6. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)

10.7. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)

10.8. Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)

10.9. Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)

10.10. Evropský obranný fond ***I (hlasování)

10.11. Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)

10.12. Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)

10.13. Program InvestEU ***I (hlasování)

10.14. Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)

10.15. Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)

10.16. Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)

10.17. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)

10.18. Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)

10.19. Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)

10.20. Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)

10.21. Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)
Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí