Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)

10.2. Kamerun (omröstning)

10.3. Brunei (omröstning)

10.4. Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * (omröstning)

10.5. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)

10.6. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)

10.7. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)

10.8. Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (omröstning)

10.9. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)

10.10. Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)

10.11. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I (omröstning)

10.12. Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (omröstning)

10.13. InvestEU ***I (omröstning)

10.14. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (omröstning)

10.15. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (omröstning)

10.16. Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)

10.17. Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I (omröstning)

10.18. Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)

10.19. Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I (omröstning)

10.20. Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (omröstning)

10.21. En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (omröstning)
Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy