Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург

11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от четвъртък 18 април 2019 г.)

Доклад Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Доклад Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Доклад Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek и Eleonora Forenza

Доклад Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложениеB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители - B8-0241/2019
José Inácio Faria и Dobromir Sośnierz.

(Време за гласуване от 17 avril 2019)

Доклад Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност