Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: torsdag den 18. april 2019)

Betænkning: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Betænkning: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek og Eleonora Forenza

Betænkning: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslagB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer - B8-0241/2019
José Inácio Faria og Dobromir Sośnierz.

(Afstemningstid: onsdag den 17. april 2019)

Betænkning: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik