Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 18 Απριλίου 2019)

Έκθεση Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Έκθεση Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Έκθεση Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek και Eleonora Forenza

Έκθεση Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες - B8-0241/2019
José Inácio Faria και Dobromir Sośnierz.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019)

Έκθεση Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου