Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot joi 18 aprilie 2019)

Raport Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Raport Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Raport Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Raport Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Raport Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek și Eleonora Forenza

Raport Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativăB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini - B8-0241/2019
José Inácio Faria și Dobromir Sośnierz.

(Vot miercuri 17 aprilie 2019)

Raport Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Ultima actualizare: 2 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate