Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: štvrtok 18. apríla 2019)

Správa: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Správa: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Správa: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek a Eleonora Forenza

Správa: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrhB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov - B8-0241/2019
José Inácio Faria a Dobromir Sośnierz.

(Hlasovanie: streda 17. apríla 2019)

Správa: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia