Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: torsdagen den 18 april 2019)

Betänkande Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Betänkande Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Betänkande Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Betänkande Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek och Eleonora Forenza

Betänkande Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslagB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen - B8-0241/2019
José Inácio Faria och Dobromir Sośnierz.

(Omröstning: onsdagen den 17 april 2019)

Betänkande Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy