Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 12 Απριλίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

(*) Bruno Terriou (αριθ. 0219/2019)· (*) (αριθ. 0220/2019)· Stefan Jorde (αριθ. 0221/2019)· (*) (αριθ. 0222/2019)· (*) (αριθ. 0223/2019)· (*) (αριθ. 0224/2019)· Maarit Nermes (αριθ. 0225/2019)· (*) (αριθ. 0226/2019)· Dana Mošničková (αριθ. 0227/2019)· (*) (αριθ. 0228/2019)· Isabelle Thibault (αριθ. 0229/2019)· Moisés Llanes Ruiz (αριθ. 0230/2019)· Rafael Sánchez Boyero (αριθ. 0231/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0232/2019)· Christine Gibson (αριθ. 0233/2019)· (*) (αριθ. 0234/2019)· Rute Sobral (αριθ. 0235/2019)· Rui Martins (αριθ. 0236/2019)· (*) (αριθ. 0237/2019)· (*) (αριθ. 0238/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0239/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0240/2019)· Georges Papageorgiou (αριθ. 0241/2019)· José Manuel Lago Costas (αριθ. 0242/2019)· Lorenzo Oliverio Pérez (αριθ. 0243/2019)· José Ignacio Domínguez (αριθ. 0244/2019)· Bernd Fritz (αριθ. 0245/2019)· (*) (αριθ. 0246/2019)· Joachim Schulz (αριθ. 0247/2019)· Benedetto Rubetti (αριθ. 0248/2019)· Fritz Pirker (αριθ. 0249/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0250/2019)· Silvana Casini (αριθ. 0251/2019)· Giovanni Piazza (αριθ. 0252/2019)· (*) (αριθ. 0253/2019)· Cristian Moldovan (αριθ. 0254/2019)· (*) (αριθ. 0255/2019)· (*) (αριθ. 0256/2019)· Alberto González García (αριθ. 0257/2019)· (*) (αριθ. 0258/2019)· Julian Hopes (αριθ. 0259/2019)· (*) (αριθ. 0260/2019)· (*) (αριθ. 0261/2019)· Fred Woodhead (αριθ. 0262/2019)· (*) (αριθ. 0263/2019)· (*) (αριθ. 0264/2019)· (*) (αριθ. 0265/2019)· (*) (αριθ. 0266/2019)· (*) (αριθ. 0267/2019)· Moustafa Chatzouz (αριθ. 0268/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0269/2019)· Christine Vukovic (αριθ. 0270/2019)· Silvia Oñate Moya (αριθ. 0271/2019)· (*) (αριθ. 0272/2019)· Jerzy Warszyński (αριθ. 0273/2019)· (*) (αριθ. 0274/2019)· Félix Lorenzo Donoso (αριθ. 0275/2019)· Jorge Caccia (αριθ. 0276/2019)· (*) (αριθ. 0277/2019)· (*) (αριθ. 0278/2019)· (*) (αριθ. 0279/2019)· (*) (αριθ. 0280/2019)· Kutiné Csurgai Ágota (αριθ. 0281/2019)· (*) (αριθ. 0282/2019)· (*) (αριθ. 0283/2019)· (*) (αριθ. 0284/2019)· Rosie Walters (αριθ. 0285/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0286/2019)· (*) (αριθ. 0287/2019)· Wolfgang Gerber (αριθ. 0288/2019)· (*) (αριθ. 0289/2019)· (*) (αριθ. 0290/2019)· (*) (αριθ. 0291/2019)· Fábio César Pereira Ferreira Rocha (αριθ. 0292/2019)· Michele Canesi (αριθ. 0293/2019)· (*) (αριθ. 0294/2019)· (*) (αριθ. 0295/2019)· (*) (αριθ. 0296/2019).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 12 Απριλίου 2019 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου