Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

13. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 12 april 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) Bruno Terriou (nr. 0219/2019); (*) (nr. 0220/2019); Stefan Jorde (nr. 0221/2019); (*) (nr. 0222/2019); (*) (nr. 0223/2019); (*) (nr. 0224/2019); Maarit Nermes (nr. 0225/2019); (*) (nr. 0226/2019); Dana Mošničková (nr. 0227/2019); (*) (nr. 0228/2019); Isabelle Thibault (nr. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr. 0231/2019); Bruno Terriou (nr. 0232/2019); Christine Gibson (nr. 0233/2019); (*) (nr. 0234/2019); Rute Sobral (nr. 0235/2019); Rui Martins (nr. 0236/2019); (*) (nr. 0237/2019); (*) (nr. 0238/2019); Bruno Terriou (nr. 0239/2019); Marios Achelleos (nr. 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr. 0244/2019); Bernd Fritz (nr. 0245/2019); (*) (nr. 0246/2019); Joachim Schulz (nr. 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr. 0248/2019); Fritz Pirker (nr. 0249/2019); Renato Lelli (nr. 0250/2019); Silvana Casini (nr. 0251/2019); Giovanni Piazza (nr. 0252/2019); (*) (nr. 0253/2019); Cristian Moldovan (nr. 0254/2019); (*) (nr. 0255/2019); (*) (nr. 0256/2019); Alberto González García (nr. 0257/2019); (*) (nr. 0258/2019); Julian Hopes (nr. 0259/2019); (*) (nr. 0260/2019); (*) (nr. 0261/2019); Fred Woodhead (nr. 0262/2019); (*) (nr. 0263/2019); (*) (nr. 0264/2019); (*) (nr. 0265/2019); (*) (nr. 0266/2019); (*) (nr. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr. 0268/2019); Bruno Terriou (nr. 0269/2019); Christine Vukovic (nr. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr. 0271/2019); (*) (nr. 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr. 0273/2019); (*) (nr. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr. 0275/2019); Jorge Caccia (nr. 0276/2019); (*) (nr. 0277/2019); (*) (nr. 0278/2019); (*) (nr. 0279/2019); (*) (nr. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr. 0281/2019); (*) (nr. 0282/2019); (*) (nr. 0283/2019); (*) (nr. 0284/2019); Rosie Walters (nr. 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr. 0286/2019); (*) (nr. 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr. 0288/2019); (*) (nr. 0289/2019); (*) (nr. 0290/2019); (*) (nr. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr. 0292/2019); Michele Canesi (nr. 0293/2019); (*) (nr. 0294/2019); (*) (nr. 0295/2019); (*) (nr. 0296/2019).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 12 april 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid