Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 12 april 2019

(*) Namnet konfidentiellt

(*) Bruno Terriou (nr 0219/2019); (*) (nr 0220/2019); Stefan Jorde (nr 0221/2019); (*) (nr 0222/2019); (*) (nr 0223/2019); (*) (nr 0224/2019); Maarit Nermes (nr 0225/2019); (*) (nr 0226/2019); Dana Mošničková (nr 0227/2019); (*) (nr 0228/2019); Isabelle Thibault (nr 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr 0231/2019); Bruno Terriou (nr 0232/2019); Christine Gibson (nr 0233/2019); (*) (nr 0234/2019); Rute Sobral (nr 0235/2019); Rui Martins (nr 0236/2019); (*) (nr 0237/2019); (*) (nr 0238/2019); Bruno Terriou (nr 0239/2019); Marios Achelleos (nr 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr 0244/2019); Bernd Fritz (nr 0245/2019); (*) (nr 0246/2019); Joachim Schulz (nr 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr 0248/2019); Fritz Pirker (nr 0249/2019); Renato Lelli (nr 0250/2019); Silvana Casini (nr 0251/2019); Giovanni Piazza (nr 0252/2019); (*) (nr 0253/2019); Cristian Moldovan (nr 0254/2019); (*) (nr 0255/2019); (*) (nr 0256/2019); Alberto González García (nr 0257/2019); (*) (nr 0258/2019); Julian Hopes (nr 0259/2019); (*) (nr 0260/2019); (*) (nr 0261/2019); Fred Woodhead (nr 0262/2019); (*) (nr 0263/2019); (*) (nr 0264/2019); (*) (nr 0265/2019); (*) (nr 0266/2019); (*) (nr 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr 0268/2019); Bruno Terriou (nr 0269/2019); Christine Vukovic (nr 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr 0271/2019); (*) (nr 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr 0273/2019); (*) (nr 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr 0275/2019); Jorge Caccia (nr 0276/2019); (*) (nr 0277/2019); (*) (nr 0278/2019); (*) (nr 0279/2019); (*) (nr 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr 0281/2019); (*) (nr 0282/2019); (*) (nr 0283/2019); (*) (nr 0284/2019); Rosie Walters (nr 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr 0286/2019); (*) (nr 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr 0288/2019); (*) (nr 0289/2019); (*) (nr 0290/2019); (*) (nr 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr 0292/2019); Michele Canesi (nr 0293/2019); (*) (nr 0294/2019); (*) (nr 0295/2019); (*) (nr 0296/2019).

Talmannen meddelade att han den 12 april 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller sitt säte i en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy