Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, jakož i rozšíření programu na podporu strukturálních reforem (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

2) poslanci

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zaměstnanosti a upřednostňování evropských společností při zadávání veřejných zakázek v Evropě (B8-0220/2019)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o uvolnění vízového režimu pro Kosovo (B8-0233/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo. Návrh usnesení o univerzální digitální identitě: základním právu pro všechny evropské občany (B8-0236/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí