Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających zmigracji, napływu uchodźców izagrożeń bezpieczeństwa oraz rozszerzenia programu wspierania reform strukturalnych (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

2) przez posłów

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia i preferencji europejskiej przy udzielaniu zamówień publicznych w Europie (B8-0220/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie liberalizacji reżimu wizowego wobec Kosowa (B8-0233/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano i Marco Zullo. Projekt rezolucji w sprawie powszechnej tożsamości cyfrowej: jednego z praw podstawowych wszystkich obywateli europejskich (B8-0236/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności