Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург

16. Приемане на протоколите и предаване на приетите текстове

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Тъй като става въпрос за последната сесия, предвидена за настоящия парламентарен мандат, председателят на ЕП предложи на Парламента членове 192 и 193 от Правилника за дейността да не се прилагат и протоколът от днешното заседание да бъде одобрен на същия ден, както и текстовете, приети по време на настоящата месечна сесия, да бъдат предадени на техните адресати.

Парламентът изрази съгласие с тази процедура и одобри протокола.

°
° ° °

Elena Valenciano беше извинена за отсъствието си от заседанията на 10 и 11 декември 2018 г.

Curzio Maltese беше извинен за отсъствието си от заседанията от септември 2018 г. до април 2019 г.

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност