Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg

16. Goedkeuring van de notulen en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Daar dit de laatste vergadering van deze zittingsperiode is, stelt de Voorzitter het Parlement voor om af te wijken van de artikelen 192 en 193 van het Reglement en de notulen van de vergadering van vandaag nu al goed te keuren en de tijdens deze zitting aangenomen teksten te doen toekomen aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

Het Parlement stemt in met deze werkwijze en keurt de notulen goed.

°
° ° °

Elena Valenciano was verhinderd voor de vergaderingen van 10 en 11 december 2018.

Curzio Maltese was verhinderd voor de vergaderperioden van september 2018 tot en met april 2019.

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid