Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg

16. Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Keďže ide o posledné rokovanie v tomto volebnom období, predseda navrhol Parlamentu, aby sa odchýlil od článkov 192 a 193 rokovacieho poriadku, ihneď schválil zápisnicu z dnešného rokovania a texty prijaté počas tejto schôdze zaslal adresátom.

Parlament udelil súhlas s týmto postupom a schválil zápisnicu.

°
° ° °

Elena Valenciano bola ospravedlnená v súvislosti s rokovaniami konanými 10. a 11. decembra 2018.

Curzio Maltese bol ospravedlnený v súvislosti so schôdzami od septembra 2018 do apríla 2019.

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia