Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (rozprava)
 4.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (rozprava)
 5.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Žádost o zbavení imunity
 9.Složení Parlamentu
 10.Hlasování
  10.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)
  10.2.Kamerun (hlasování)
  10.3.Brunej (hlasování)
  10.4.Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)
  10.5.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  10.6.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)
  10.7.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)
  10.8.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)
  10.9.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)
  10.10.Evropský obranný fond ***I (hlasování)
  10.11.Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)
  10.12.Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)
  10.13.Program InvestEU ***I (hlasování)
  10.14.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)
  10.15.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)
  10.16.Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)
  10.17.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)
  10.18.Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)
  10.19.Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)
  10.20.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)
  10.21.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Petice
 14.Předložení dokumentů
 15.Termín příštího dílčího zasedání
 16.Schválení zápisů a předání přijatých textů
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (169 kb)
02/08/2019 19:08
  Prezenční listina (55 kb)
05/06/2019 16:02
 
Zápis (79 kb)
02/08/2019 19:08
  Prezenční listina (11 kb)
05/06/2019 16:02
  Výsledky hlasování (31 kb)
09/07/2019 02:20
  Jmenovitá hlasování (75 kb)
09/07/2019 03:48
 
Zápis (270 kb)
02/08/2019 19:08
  Prezenční listina (70 kb)
05/06/2019 16:02
  Výsledky hlasování (141 kb)
09/07/2019 02:20
  Jmenovitá hlasování (475 kb)
09/07/2019 03:48
Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí