Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (forhandling)
 4.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (forhandling)
 5.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
  6.2.Cameroon
  6.3.Brunei
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (afstemning)
  10.2.Cameroon (afstemning)
  10.3.Brunei (afstemning)
  10.4.Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark * (afstemning)
  10.5.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)
  10.6.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  10.7.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)
  10.8.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (afstemning)
  10.9.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)
  10.10.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)
  10.11.Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I (afstemning)
  10.12.Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (afstemning)
  10.13.InvestEU ***I (afstemning)
  10.14.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (afstemning)
  10.15.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (afstemning)
  10.16.Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)
  10.17.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  10.18.Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I (afstemning)
  10.19.Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I (afstemning)
  10.20.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (afstemning)
  10.21.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Godkendelse af protokollerne og fremsendelse af vedtagne tekster
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (168 kb) Deltagerliste (55 kb) Afstemningsresultater (84 kb) Afstemning ved navneopråb (1305 kb) 
 
Protokol (78 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Afstemning ved navneopråb (80 kb) 
 
Protokol (271 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (128 kb) Afstemning ved navneopråb (464 kb) 
Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik