Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (arutelu)
 4.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (arutelu)
 5.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunei
 7.Istungi jätkamine
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Parlamendi koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (hääletus)
  
10.2.Kamerun (hääletus)
  
10.3.Brunei (hääletus)
  
10.4.Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping * (hääletus)
  
10.5.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)
  
10.6.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (hääletus)
  
10.7.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)
  
10.8.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (hääletus)
  
10.9.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (hääletus)
  
10.10.Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)
  
10.11.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I (hääletus)
  
10.12.Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (hääletus)
  
10.13.InvestEU ***I (hääletus)
  
10.14.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (hääletus)
  
10.15.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (hääletus)
  
10.16.Püsivad orgaanilised saasteained ***I (hääletus)
  
10.17.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  
10.18.Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine ***I (hääletus)
  
10.19.VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine ***I (hääletus)
  
10.20.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (hääletus)
  
10.21.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Petitsioonid
 14.Esitatud dokumendid
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Hääletuste tulemused (83 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1305 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (31 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (78 kb) 
 
Protokoll (263 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (127 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (464 kb) 
Viimane päevakajastamine: 2. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika