Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (keskustelu)
 4.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (keskustelu)
 5.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
6.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunei
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Äänestykset
  
10.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (äänestys)
  
10.2.Kamerun (äänestys)
  
10.3.Brunei (äänestys)
  
10.4.Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)
  
10.5.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)
  
10.6.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)
  
10.7.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)
  
10.8.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (äänestys)
  
10.9.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)
  
10.10.Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)
  
10.11.Katetut joukkolainat ***I (äänestys)
  
10.12.Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (äänestys)
  
10.13.InvestEU ***I (äänestys)
  
10.14.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (äänestys)
  
10.15.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (äänestys)
  
10.16.Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (äänestys)
  
10.17.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)
  
10.18.Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I (äänestys)
  
10.19.Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I (äänestys)
  
10.20.Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (äänestys)
  
10.21.Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Vetoomukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (55 kb) Äänestysten tulokset (84 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1305 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (34 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (76 kb) 
 
Pöytäkirja (266 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (127 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (463 kb) 
Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö